Voorspelbaar Succes

Kan een organisatie blijvend en voorspelbaar succes behalen?

Wel volgens Les McKeown, een organisatie adviseur uit Ierland die het boek Predictable Success heeft geschreven, oftewel Voorspelbaar Succes.

In deze blogpost een samenvatting van het concept.

Doelen stellen en halen

Voorspelbaar succes. Klinkt goed toch?

De essentie is:

Een organisatie die zich telkens weer doelen stelt en deze vervolgens ook haalt met een consistente en voorspelbare mate van succes.

Voorspelbaar succes komt niet uit de lucht vallen maar is één van de 7 levensfasen waar elke organisatie mee te maken heeft.

De 7 levensfasen van een organisatie

De fasen zien er als volgt uit:

Predictable Success

bron: Les McKeown – Predictable Success

Zoals je kunt zien is Voorspelbaar succes te vinden aan de top van het groei model en hierna begint de aftakeling richting het einde van de organisatie. Tenzij je aan de top kunt blijven natuurlijk (en dat kan!).

Wat zijn de kenmerken van elke fase?

Early struggle

Vechten om je nieuwe organisatie in leven te houden. Meestal betekent dit: snel genoeg een markt vinden om je product of dienst te verkopen, vóórdat het geld op is.

Fun

De organisaties die het redden en een markt weten aan te boren, breken door naar Fun. Nu dat er minder zorgen zijn over levensvatbaarheid, komt de focus te liggen op meer sales, goed werk doen en plezier hebben.

Whitewater

In Fun is de organisatie gegroeid, is er personeel aangenomen om het extra werk te doen zijn er inmiddels aardig wat klanten en leveranciers. De keerzijde van dit alles is complexiteit en in toenemende mate worden er dan ook fouten gemaakt. De organisatie komt hierdoor vanzelf in Whitewater (Wild Water) terecht.

Er wordt nog steeds veel verkocht maar de winstgevendheid neemt af.

Het is nodig om systemen en procedures in te bouwen maar het blijkt niet zo makkelijk om hierover besluiten te nemen en ze ook door te voeren.

Predictable Success / Voorspelbaar Succes

Organisaties die de juiste mensen vinden en de nodige stappen zetten om de complexiteit te beheersen, stoten door naar Voorspelbaar succes.

Alles loopt op rolletjes. Doelen worden telkens weer behaald. Hoe kan dit?

Er is een balans tussen creativiteit en ondernemerschap aan de ene kant, en systemen en procedures aan de andere kant. De onderneming blijft groeien maar kan de complexiteit absorberen en winstgevend blijven.

Daarnaast is er ruimte voor innovatie en risico’s nemen die voor extra groeispurts kunnen zorgen.

Treadmill

Het risico voor elke organisatie in Voorspelbaar succes is dat ze doorschiet in de systemen en procedures. Het resultaat is de Treadmill fase. Een overgereguleerde situatie, waardoor de energie en creativiteit weg sijpelt.

Zaken gaan opnieuw steeds trager en moeilijker.

Goede mensen gaan weg en mogelijk gaat zelfs de oprichter van het bedrijf iets anders doen.

The Big Rut

Je kunt vanuit Treadmill weer terug naar Voorspelbaar succes als je de juiste stappen zet.

Doe je dit niet dan komt de organisatie in The Big Rut (de grote sleur) terecht.

Nu zijn procedures, systemen en administratie belangrijker geworden dan resultaten behalen. En de klant is uit het oog verloren.

Omdat de organisatie inmiddels zo groot is kan ze nog wel even door blijven bestaan maar het naderende eind is onomkoombaar.

Death Rattle

De organisatie is inmiddels zo log geworden dat ze nog amper vooruit komt. Daarmee wordt ze een prooi voor disruptieve concurrenten, of gaat ze tenonder aan markt veranderingen.

Een faillissement of overname is het resultaat en de organisatie in haar huidige vorm houdt op te bestaan.

Zie hier een recent voorbeeld van Death Rattle

In Voorspelbaar Succes komen

De eerste uitdaging is om van Whitewater naar Voorspelbaar Succes te komen. Dit gaat niet vanzelf maar vereist onder andere deze stappen:

  1. Het organigram moet opnieuw bekeken worden en waar nodig moeten er coördinerende functies bij komen, zoals een COO of Head of Sales.
  2. De verantwoordelijkheden van alle (management) rollen moeten kraakhelder worden vastgelegd.
  3. De juiste mensen moeten met de juiste frequentie bij elkaar komen voor overleg en afstemming.
  4. Missie, visie en organisatie principes moeten opnieuw worden bekeken en uitgedragen en richtlijnen worden voor alle initiatieven en beslissingen.
  5. Belangrijke processen moeten worden vastgelegd en gestandaardiseerd met tegelijkertijd de flexibiliteit om ze te kunnen verbeteren.
  6. Communicatie moet gestroomlijnd worden.

Het resultaat van dit alles: de organisatie wordt excellent in het uitvoeren van haar werk zonder fouten. Daarnaast wordt ze ook excellent in het nemen én implementeren van beslissingen die in lijn zijn met missie en visie.

In Voorspelbaar Succes blijven

Voorspelbaar Succes is idealiter de laatste fase waarin je organisatie zich ooit zal bevinden. De volgende uitdaging is dan ook om in Voorspelbaar Succes te blijven en niet door te schieten naar Treadmill.

Om in Voorspelbaar Succes te blijven zijn ook weer een aantal stappen nodig. Daar ga ik nu niet op in anders wordt dit artikel te lang!

Het ultieme doel van organisatie ontwikkeling?

Het concept van Voorspelbaar Succes resoneert erg met mij.

Wat mij betreft zou elk organisatie ontwikkelings traject erop gericht moeten zijn om als organisatie in deze fase te komen én te blijven.

En natuurlijk weet ik dat er in deze wereld onverwachte dingen kunnen gebeuren en dat niets 100% voorspelbaar is en dus succes ook niet. Maar volgens mij is een organisatie in Voorspelbaar Succes wel het beste uitgerust om met verrassingen om te gaan.

Wil je meer weten over Voorspelbaar Succes en de 7 levensfasen van een organisatie? Ik ga graag in gesprek om samen de levensfase van jouw organisatie in kaart brengen. Neem contact op.

Het boek kun je hier vinden.

Met dank aan collega Ad die me op het spoor bracht van dit concept en het vertaalde naar het Nederlands.