De wereld heeft meer for-purpose organisaties nodig

Het is 2018 en “de economie draait goed”. Misschien is het een bubble. Misschien niet. Maar een goed draaiende economie is niet waar het om draait wat mij betreft.

Because the last time I checked….

Hadden we nog steeds een ecologische crisis, een politieke crisis, een gezondheidscrisis, een onderwijscrisis, een vluchtelingencrisis.

Vele mensen willen verandering. Veel mensen werken ook aan verandering (een crisis is immers een kans!).

Kan de verandering vanuit organisaties komen?

For-profit organisaties die purpose of duurzaamheid erbij doen zijn niet genoeg. Ik heb het over de beursgenoteerde reuzen en ook veel andere grote bedrijven.

De bedoelingen zijn wellicht goed, maar winst-maximalisatie blijft prio #1.

Non-profit organisaties houden zich bezig met bescherming van wat er al is en het beheersen van de ergste crises en noodsituaties. Dit is goed en nodig. Het zorgt echter niet voor fundamentele veranderingen.

Wat hebben we dan nodig?

Mijn hoop is dat er veel meer for-purpose organisaties komen.

For-purpose organisaties hebben een missie om een fundamentele verandering in de samenleving te bewerkstelligen of een dringend probleem voorgoed op te lossen.

Organisaties die hun missie vooropstellen. Geld verdienen is nodig om de organisatie te kunnen laten bestaan en de medewerkers (goed) te betalen. Impact is waar het om draait.

Voor for-purpose organisaties bestaat het idee van concurrentie niet meer. Alleen samenwerking.

Ze denken ook anders over schaal. Groot worden is niet per se nodig. Kleinschalige initiatieven verbinden zich met elkaar en zijn samen sterker dan grote logge organisaties.

Ik ben ervan overtuigd dat for-purpose organisaties alleen kunnen slagen als ze ook intern zichzelf anders organiseren. Dus veel vrijer, op basis van vertrouwen en niet op basis van angst zoals in traditionele hierarchieën.

Als wij vredig, vrij en effectief kunnen samenwerken in organisaties dan kunnen we dit ook als samenleving.

Mijn hoop is dat de term ‘for-purpose’ gemeengoed wordt zodat het makkelijker wordt te identificeren met welke organisaties we zaken willen doen en waarvoor we willen werken.

Extra leesvoer: Douglas Rushkoff verwoordt perfect mijn gevoel bij for-profit organisaties die purpose en duurzaamheidheid “erbij doen”.